2018

18/06/2018r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 25 czerwca 2018

2017

10/05/2017r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 05 czerwca 2017

2015

01/06/2015r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29 czerwca 2015

2014

30/05/2014r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 26 czerwca 2014

2013

22/01/2013r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 12 lutego 2013

2012

04/06/2012r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30 czerwca 2012r

2011

09/12/2011r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 05 stycznia 2012 roku

28/06/2011r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A.