Zarząd:


Szymon Klimaszyk
Prezes Zarządu
Grzegorz Wrona
V-ce Prezes Zarządu