Rada Nadzorcza:


Mirosław Myrna

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Teresa Furmańczyk
Członek Rady Nadzorczej
Wiesława Wałdowska – Trzciałkowska
Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Kuciel
Członek Rady Nadzorczej
David Odrakiewicz Członek Rady Nadzorczej